Concept interieurontwerp senioren wooncomplex

Minder eenzaamheid in senioren wooncomplex

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. De senioren in dit wooncomplex hebben behoefte aan meer spontane ontmoetingen. De bestaande gemeenschappelijke ruimte kan een belangrijke rol gaan spelen. Door deze uit te breiden en zichtbaar te maken aan bewoners wordt ingezet op het voorkomen van vereenzaming en het vergroten van het woon- en leefplezier van ouderen. Ontwerpen voor zorg en welzijn noemen we dat.

We hebben hierbij gekeken naar de specifieke doelgroep, onderzoek uit bewonerscommissie, PvE van opdrachtgever in combinatie met onze eigen ontwerpfilosofie. Dat alles heeft geleid tot een ontwerp gebaseerd op de volgende 5 aandachtspunten:
• Stimuleren ontmoetingen, minder eenzaamheid in dit senioren wooncomplex
• Community creëren
• Autonomie bewaring
• Contact met natuur (Biophilic design)
• Beleving

Opdrachtgever
Woningcorporatie Noord-Holland
Locatie
Senioren wooncomplex, Purmerend
Ontwerpfase
Schetsontwerp
I.s.m.

Ooijevaar Bevlogen Bouwers

Stimuleren ontmoetingen tegen eenzaamheid

Stimuleren van ontmoetingen

Via de entree, gemeenschappelijke hal en atrium is de bestaande gemeenschapsruimte bereikbaar. Deze is echter niet duidelijk zichtbaar. Door de binnengevel van de gemeenschapsruimte meer open te maken en body te geven zal deze meer in het oog springen en zo bewoners meer uitnodigen om te betreden. Bovendien is er in het atrium meer ruimte gecreëerd om elkaar te ontmoeten, ook als de gemeenschapsruimte gesloten is. Door een opening te maken in de glazen gevel kan de buitenruimte (het terras) meer betrokken worden bij de binnenruimte.

Creëren van community

Bewoners voelen zich meer verbonden wanneer ze gezamenlijke activiteiten ondernemen. De facilitering van deze activiteiten zijn meegenomen in het interieurontwerp. Via de bewonerscommissie kan worden achterhaald naar welke activiteiten vraag is. In dit ontwerp is gekozen voor gezamenlijk tuinieren, binnen en buiten, en het aanbieden van plaatsen waar spelletjes gedaan kunnen worden.

Community creëren middels het interieurontwerp
autonomie bewaren in het interieur

Autonomie bewaren

Aangezien het hier om een wooncomplex gaat, het thuis van bewoners, is het belangrijk om  bewoners bij een transitie te betrekken. De bewoners van dit wooncomplex hebben erge behoefte aan het personaliseren van hun eigen binnengevel. Op de manier waarop het was maakte het binnenaanzicht erg rommelig. Door het op een eenduidige manier te faciliteren kunnen de bewoners daar eigen invulling aan geven. De vrijheid om dingen op je eigen manier te doen draagt veel bij aan ons welzijn en ons geluk en hoe meer autonomie we ervaren, hoe vitaler we zijn.

Meer natuur voor verbetering van de fysieke en mentale gezondheid

Het contact met natuur wordt door middel van biophilic design onder andere versterkt door toepassing van:
• Natuurlijke materialen
• Natuurlijk kleurenpalet, grootse deel bestaat uit een rustig kleurenpalet met vrolijke accentkleuren
• Natuurlijke impressies
• Organische vormen
• Toevluchtsoorden/ nissen
• Groenvoorziening
• Multisensorisch, tactiele stoffen, geurbeleving (op advies)
• Diffuus licht
• Creatie van mysterie door hoeken die te ontdekken zijn

Dit alles bij elkaar heeft een positief effect op het welzijn van de bewoners. Onder andere verlaagt het de bloeddruk, vermindert het stress, verbetert de concentratie en geeft het de bewoners een veilig gevoel.

Biophilic design seniorencomplex
Beleving verwondering en inspiratie wooncomplex

Ruimte voor verwondering en inspiratie

Door deze uitgangspunten te verwerken in het interieurontwerp sluit het interieur beter aan bij de bewoners en de organisatie. De bewoners voelen zich meer verbonden, veiliger, meer thuis. Dit is voor de organisatie van groot belang.

Door vanuit een concept te werken wordt het interieur een eenheid waarin ruimte is voor verwondering en inspiratie.