Design voor wellbeing, juist nu!

4 mei 2020

Er zijn al verschillende oplossingen voor de anderhalvemetermaatschappij; bureaus omringd met perspexschermen, badges voor werknemers die oranje beginnen te knipperen als mensen te dichtbij komen, timeslots voor de straat op gaan zodat er geen ophopingen ontstaan bij verkeerslichten voor voetgangers en fietsers, winkels waar je winkeltijd kunt reserveren, bestellingen in restaurants afhalen in plaats van persoonlijk contact aan tafel, interieurs van openbare vervoersmiddelen volledig beplakt met plastics. Het benauwd me.

Net als in het vorige blog zoeken we naar organische oplossingen die bijdragen aan wellbeing. Oplossingen die goed doen voor de mens, dier en milieu. Daarbij laten we heel graag alle plastics achterwege, ontnemen we mensen liever niet hun autonomie en stimuleren we ‘veilig’ persoonlijk contact.

Een andere oplossing?

Ik zag een interview met Maurice de Hond bij ‘De nieuwe wereld’. Hierin laat hij een relatie zien (onderbouwd met talrijke onderzoeken) tussen de hoeveelheid water in de lucht en de verspreiding van Covid-19. Hoe vochtiger de lucht, hoe minder snelle verspreiding. Naar zijn idee kunnen we de verspreiding van het Corona-virus sterk verminderen door veel en goed te ventileren en veel naar buiten te gaan, want vooral binnen zijn we vatbaar voor het virus.

biophilic design gezonde binnenklimaat

Plantsolutions

Een natuurgetrouwer binnenklimaat

Gebouwen zijn onder andere gemaakt om ervoor te zorgen dat we geen last hebben van het buitenklimaat. De keerzijde is dat een binnenklimaat ook niet per definitie prettig of gezond hoeft te zijn.

Een van de elementen van biophilic design is de regulatie van het binnenklimaat. Door te spelen met de binnentemperatuur en luchtvochtigheid en veranderingen hierin aan te brengen maak je het binnenklimaat natuurgetrouwer. Je brengt de mens in de gebouwde omgeving meer in contact met de natuur. En dat heeft veel positieve gevolgen voor het welzijn van de gebruiker van de ruimte. Maurice de Hond geeft nu nog een reden om hier aandacht aan te geven.

Sickbuildingsyndroom 2.0

Veel kantoren, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, etc. maken gebruik van een luchtventilatie-systeem. Als een dergelijk systeem niet goed werkt is er kans op het sickbuildingsyndroom. Het syndroom kan leiden tot klachten als hoofdpijn, droge ogen, keelpijn, droge huid, vermoeidheid, gebrek aan concentratie en een gevoel van duizeligheid. Slechte luchtkwaliteit kan bovendien astma en allergieën verergeren. Dat was al bekend.
Maar dat met slechte ventilatie de corona-verspreiders in een gebouw blijven circuleren en juist meer zieken maken is een nieuw geluid. Als een of twee mensen in een verzorgingstehuis Corona hebben en de ventilatie werkt niet goed, waardoor de luchtvochtigheid ongunstiger wordt, blijven die ziekmakers maar rondzweven.

Door goed te ventileren, luchtfilters te verschonen en zorgen dat klimaatsystemen goed werken kun je de verspreiding van Corona beperken. Naar mijn idee een veel vriendelijkere oplossing dan het plaatsen van een paar perspexschermen, niet alleen voor de mens, maar ook voor het milieu.

Wil je meer weten hierover, neem dan contact met ons op.