Wat is een circulair interieur?

Wat is een circulair interieur? Dan moeten we allereerst de term 'circulair' maar eens uitleggen. In een circulaire economie (ook in een interieur) sluiten we de materiaalkringlopen ...

Healing environment; wat is het?

Wat is een healing environment? Als we het woord ‘healing environment’ heel letterlijk vertalen, betekent het een ‘helende omgeving’. Zeker in de zorg zie je deze term ...

Design voor wellbeing, juist nu!

Design voor wellbeing, juist nu! 4 mei 2020 Er zijn al verschillende oplossingen voor de anderhalvemetermaatschappij; bureaus omringd met perspexschermen, badges voor werknemers die oranje beginnen te ...

Ga naar de bovenkant