Wat is een circulair interieur?

Wat is een circulair interieur? Dan moeten we allereerst de term 'circulair' maar eens uitleggen. In een circulaire economie (ook in een interieur) sluiten we de materiaalkringlopen ...